Onderzoekspartners van Whispp

In 2019 vertelde Joris Castermans over zijn Whispp-initiatief. Whispp is nog in ontwikkeling en is nu nog niet vrij op de markt verkrijgbaar.

Als iemand die zelf stottert en vanuit wetenschappelijk onderzoek wist Joris dat fluisteren het stotteren (sterk) reduceert. Wat als je een app zou hebben waarbij je fluisterend zou kunnen telefoneren en de luisteraar jouw (vrijwel) normale stem zou horen?

Een boeiende gedachte! Zeker nu de Artificial Intelligence (AI) technologie zich snel ontwikkelt, is dit het onderzoeken meer dan waard.

Ook voor mensen met problemen aan de stembanden

Via ons netwerk met andere patiëntenorganisaties hebben wij Joris in contact gebracht met de Patiëntenvereniging Hoofd Hals van mensen die vanwege kanker stemproblemen hebben. Ook hebben we hem met wetenschappers in contact gebracht. Lees de start van dit avontuur in Fluisterproject verdient gehoord te worden.

Experts schatten Whispp-initiatief hoog in

Dit initiatief viel ook bij Coalitie voor technologie en Inclusie (CTI) dat door het UWV is opgericht in goede aarde.
Het Whispp-project werd door een groep van experts (o.a. Prof. Dr. Ton Wilthagen (Tilburg University), Drs. Peter van Leeuwen (Ambtelijk secretaris Landelijke Cliëntenraad, LCR), Steven Hubeek MSc (werkgeversvereniging AWVN) ) bij de top 8 van de ingediende voorstellen beoordeeld. Het mag nu doorontwikkeld worden en Stichting Support Stotteren is daar nauw betrokken bij!

Lees alles hierover in Technologie voor Inclusie waardeert Whispp hoog.

De filosofie en de roadmap van Whispp

In deel 4 van de uitzending over Stotteren van Radio Weetlust, vertelt Joris Castermans, de CEO van Whispp, over de filosofie en de technologie van Whispp. Daarnaast licht hij de roadmap van Whispp toe en vertelt nog een nieuwtje: Whispp maakt deel uit van de delegatie die door het Ministerie van Economische Zaken wordt afgevaardigd om op de CES beurs in Las Vegas te staan.

The Wall Street Journal - Most Innovative Assistive Tech : Whispp

Op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken is Joris Castermans, de CEO van Whispp op de Consumes Electronics Show in Las Vegas. De journalist van the Wall street Journal raakt onder de indruk. Whispp wordt benoemd als een van de meest innovatieve technische oplossingen op het gebied van communicatie.

Pilot van start zonder stotteren

Begin januari 2023 start de eerste pilot van Whispp. Deze pilot is een aantal andere aandoeningen, maar niet met stotteren. Dit is enerzijds tekenend voor de complexiteit die bij stotteren speelt. Anderzijds kunnen waarschijnlijk andere mensen met stemaandoeningen directer van de voordelen van Whispp genieten. Niet voor niets hebben in een vroegtijdig stadium de verbreding de de patiëntenvereniging Hoofd Hals gezocht, zodat de kans op doorontwikkeling van Whispp een grotere kans van slagen zou kennen.

Heeft Whispp dan tot nu toe nog niets gebracht voor mensen die stotteren? Nee, zeker niet. De problemen bij stotteren (en de complexiteit) worden duidelijker. Die problemen zijn tijdens de ontwikkelfase nadrukkelijk bij het UWV onder de aandacht gebracht. En dat alleen al is winst! Het heeft geleid tot het artikel Vergoeding spraakhulpmiddelen bij stotteren (en daarmee tot aanpassingen in de interne regelgeving (en handboek) bij het UWV). Deze aangepaste regeling kunnen we later gebruiken zodra Whispp verder doorontwikkeld is.

De onderstaande lijst met aandoeningen tot stand gekomen die mogelijk voordelen van Whispp zullen hebben (en in deze fase mee doen aan de komende testfase).

  • Stembandverlamming (door trauma of als complicatie van een operatie)
  • Kanker aan strottenhoofd / stembanden, waaronder ook volledige laryngectomie
  • Spasmodische Dysfonie (SD)
  • Spierspanningsdysfonie (MTD)
  • Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP)
  • Stemtremor
  • Presbyfonie (ouder wordende stem)
  • Knobbeltjes / poliepen / cystes op de stemband(en)